0986.011.011

Tiêu chí để bạn phân biệt đồng hồ Tissot thật và giả