0986.011.011

3 mẫu đồng hồ Tudor giới thiệu tại triển lãm baselworld 2018