0986.011.011

Đánh giá Rolex Batman – GMT-Master II 116710 BLNR