0986.011.011

Giải OSCAR đồng hồ GPHG 2018 công bố 14 hạng mục vào danh sách đề cử