Tag - Calibre B01

Tìm hiểu bộ máy In-House Breitling Calibre B01: Xem hướng dẫn chi tiết

Hầu hết khi mọi người nói về Breitling, các bộ máy nội bộ không phải là điều họ thường nghĩ đến. Tuy nhiên, khi nghĩ về đồng hồ bấm giờ, Breitling thường đứng đầu. Một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay, khi xây dựng các bộ máy của riêng là một vấn đề lớn trong ngành công nghiệp đồng hồ. Giống như một nhà sản xuất ô tô, sẽ có uy tín hơn khi sử dụng các động cơ được...

.
.
.
.
error: