Đồng hồ Thụy Sỹ là gì? Tiêu chuẩn để xác định đồng hồ do Thụy Sỹ sản xuất

Đồng hồ Thụy Sỹ là gì? Tiêu chuẩn để xác định đồng hồ do Thụy Sỹ sản xuất

Từ ngữ được chính thức áp dụng vào cuối thế kỷ 19 và đặc biệt ở chỗ hầu hết các quốc gia khác đều sử dụng cụm từ "Made in (Tên quốc gia)". Nơi rõ ràng nhất mà nhãn được tìm thấy là trên đồng hồ Thụy Sĩ. Luật pháp Thụy Sĩ cho phép sử dụng các từ "Suisse", "produit suisse", "fabriqué en Suisse", "Qualité suisse" hoặc các bản dịch bằng tiếng anh "Swiss", "Swiss made" hoặc "Swiss Movement"....

Read more...