Đồng hồ Thụy Sỹ là gì? Tiêu chuẩn để xác định đồng hồ do Thụy Sỹ sản xuất

Back to Bài viết
Đồng hồ Thụy Sỹ là gì? Tiêu chuẩn để xác định đồng hồ do Thụy Sỹ sản xuất

Từ ngữ được chính thức áp dụng vào cuối thế kỷ 19 và đặc biệt ở chỗ hầu hết các quốc gia khác đều sử dụng cụm từ “Made in (Tên quốc gia)”. Nơi rõ ràng nhất mà nhãn được tìm thấy là trên đồng hồ Thụy Sĩ. Luật pháp Thụy Sĩ cho phép sử dụng các từ “Suisse”, “produit suisse”, “fabriqué en Suisse”, “Qualité suisse” hoặc các bản dịch bằng tiếng anh “Swiss”, “Swiss made” hoặc “Swiss Movement”. Ví dụ, trên một số đồng hồ cũ hơn, từ “Swiss” xuất hiện một mình trên mặt số ở vị trí sáu giờ.

Có hai phần riêng biệt của luật Thụy Sĩ liên quan đến việc sử dụng tên Swiss made. Luật đầu tiên, áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm của Thụy Sĩ, là “Đạo luật Liên bang về Bảo hộ Nhãn hiệu Thương mại và Chỉ dẫn Nguồn gốc”. Điều 50 của nó cung cấp thẩm quyền ban hành luật thứ hai, sắc lệnh ngày 23 tháng 12 năm 1971, liên quan cụ thể đến đồng hồ Thụy Sĩ. Văn bản của một trong hai luật có sẵn bằng tiếng Pháp, Đức hoặc Ý, vì đó là những ngôn ngữ chính thức chính của Thụy Sĩ.

Swiss made là gì?

Swiss made là nhãn hoặc điểm đánh dấu được sử dụng để chỉ ra rằng một sản phẩm được sản xuất hoặc lắp ráp tại Thụy Sĩ hoặc khu vực địa lý của Thụy Sĩ. Theo Đạo luật Liên bang Thụy Sĩ về Bảo hộ Nhãn hiệu Thương mại và Chỉ dẫn Nguồn gốc, hàng hóa hoặc dịch vụ có thể được chỉ định là “Swiss made” nếu:

 • Đối với các sản phẩm thực phẩm: 80% trọng lượng của nguyên liệu thô và quá trình chế biến thiết yếu phải diễn ra tại Thụy Sĩ.
 • Đối với các sản phẩm công nghiệp: 60% chi phí sản xuất và công đoạn sản xuất thiết yếu phải thực hiện ở Thụy Sĩ.
 • Đối với dịch vụ: trụ sở và cơ quan hành chính của công ty phải được đặt tại Thụy Sĩ.

Luật Thụy Sĩ coi một chiếc đồng hồ là Thụy Sĩ sản xuất nếu bộ máy của nó là Thụy Sĩ, nếu phong trào đã được lắp ráp ở khu vực Thụy Sĩ, và ít nhất 60% chi phí sản xuất là trong nước. Bên cạnh các yêu cầu về “Swiss made”, đồng hồ có thể mang nhãn hiệu bộ chuyển động Thụy Sĩ (“Swiss Movt”) nếu ít nhất một nửa số bộ phận lắp ráp là do Thụy Sĩ sản xuất. Ngoài “Swiss made” và “Swiss Movt”, theo luật Thụy Sĩ, đồng hồ có thể mang các từ “Suisse”, “produit suisse”, “Qualité suisse” hay đơn giản là “Swiss”.

Ngoài phạm vi quyền hạn của Thụy Sĩ, các yêu cầu pháp lý đối với việc sử dụng thuật ngữ “Swiss made” có thể khác nhau.

Đồng hồ Swiss Made là gì?

“Swiss made” là một thuật ngữ được áp dụng cho một số sản phẩm được chế tác tốt và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Nhưng, nó có ý nghĩa gì khi nói đến đồng hồ? Thuật ngữ này chủ yếu áp dụng cho bộ máy đằng sau việc chế tạo đồng hồ. Nó cũng là một tiêu chuẩn pháp lý. Đồng hồ “sản xuất tại Thụy Sĩ” được nhận danh hiệu theo luật. Những luật này đã được hệ thống hóa vào năm 1971 và sửa đổi vào năm 1995 tại quốc gia Thụy Sĩ.

Theo luật, một chiếc đồng hồ chỉ được xác định là “Swiss made” nếu nó đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Đầu tiên là bộ máy có nguồn gốc từ Thụy Sĩ (bộ chuyển động đề cập đến cơ học đằng sau thời gian giữ đồng hồ), thứ hai là bộ máy này được lắp ráp tại một địa điểm trong biên giới của quốc gia Thụy Sĩ và thứ ba là nhà sản xuất tiến hành kiểm tra lần cuối trên đồng hồ tại quốc gia Thụy Sỹ.

Đồng hồ Thụy Sỹ

Hiện tại, các tiêu chuẩn pháp lý của Thụy Sĩ nói trên cho phép các thương hiệu đồng hồ hoặc nhà sản xuất đồng hồ dán nhãn đồng hồ Thụy Sĩ, được sản xuất trong một số trường hợp pháp lý nhất định. Các tiêu chuẩn này đã thay đổi theo thời gian và không phải lúc nào cũng được hệ thống hóa trong luật quốc gia, vì vậy những chiếc đồng hồ cũ hơn mang nhãn hiệu Swiss made có thể không nhất thiết phải đáp ứng định nghĩa pháp lý hiện hành. Mặt khác, chúng cũng có thể vượt quá định nghĩa pháp lý hiện tại về Swiss Dade. Thật vậy, luật hiện hành về khả năng áp dụng của Swiss made đã được hệ thống hóa vào ngày 23 tháng 12 năm 1971.

Pháp lệnh quy định việc sử dụng tên “Swiss” trên đồng hồ trước tiên định nghĩa “đồng hồ” (trái ngược với dụng cụ đo lường Clock) theo kích thước chuyển động của nó. Sau đó, luật định nghĩa đồng hồ Thụy Sĩ, định nghĩa về đồng hồ này phụ thuộc vào các khía cạnh nhất định của bộ máy. Sau đó, luật tiếp tục xác định trong những trường hợp nào một bộ máy đồng hồ có thể được coi là Thụy Sĩ sản xuất. Sau đó, luật quy định các điều kiện để sử dụng tên Swiss trên đồng hồ, trên vỏ đồng hồ, trên bộ máy đồng hồ, trên mặt số đồng hồ và trên các bộ phận đồng hồ thay thế. Tóm lại, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có bộ máy được sản xuất tại Thụy Sĩ và có sự kiểm soát cuối cùng của Manufacture d’horlogerie diễn ra ở Thụy Sĩ. Các tiêu chuẩn pháp lý cho việc sử dụng “Swiss made” trên đồng hồ là tiêu chuẩn rất tối thiểu, và tính Thụy Sĩ của một chiếc đồng hồ phụ thuộc phần lớn vào thương hiệu và danh tiếng của nó. Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ đã không đạt được thỏa thuận về định nghĩa cụ thể của Swiss made, vì một số công ty ủng hộ các quy định chặt chẽ hơn và những công ty khác thích bao gồm các linh kiện nước ngoài chi phí thấp hơn. Các Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sửa đổi pháp lệnh quy định về việc sử dụng tên “Swiss” cho đồng hồ vào năm 1995. Sửa đổi này đã được giải thích trong một thông cáo báo chí có tựa đề Về các bộ phận nước ngoài cho đồng hồ.

Swiss Made được xác định theo luật

Đồng hồ Thụy Sĩ

Theo luật Thụy Sĩ, một chiếc đồng hồ thụy Sĩ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

 • Bộ máy của nó là Thụy Sĩ và,
 • Bộ máy của nó được lắp ráp ở Thụy Sĩ và;
 • Nhà sản xuất thực hiện kiểm tra cuối cùng ở Thụy Sĩ.

Bộ máy đồng hồ Thụy Sĩ

Bộ máy đồng hồ được coi là do Thụy Sĩ sản xuất nếu:

 • Bộ máy đã được lắp ráp ở Thụy Sĩ và,
 • Bộ máy đã được kiểm tra bởi nhà sản xuất ở Thụy Sĩ và;
 • Các thành phần do thụy Sĩ sản xuất chiếm ít nhất 50% tổng giá trị, không tính đến chi phí lắp ráp. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, luật quy định mức tối thiểu là 60%.

Nếu một bộ máy đồng hồ được thiết kế để xuất khẩu và sẽ không được sản xuất tại Thụy Sĩ, nhưng nó đáp ứng các tiêu chí để được coi là bộ máy của Thụy Sĩ, thì đồng hồ có thể ghi “Swiss Movement” nhưng nó có thể không ghi Swiss made trên vỏ hoặc mặt đồng hồ. Một chiếc đồng hồ ghi “Swiss Quartz” được coi là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đúng nghĩa. Tuy nhiên, nó thường được các nhà sản xuất nước ngoài sử dụng không đúng cách để chỉ ra rằng bộ máy thạch anh có nguồn gốc từ Thụy Sĩ.

Quy tắc 60% cho đồng hồ do Thụy Sĩ sản xuất

Việc sử dụng nhãn do Thụy Sĩ sản xuất “Swiss Made” cho đồng hồ được điều chỉnh bởi một sắc lệnh của Hội đồng Liên bang ngày 29 tháng 12 năm 1971. Tiêu chuẩn Thụy Sĩ thường được gọi chung là Quy tắc 60%. Tuy nhiên, nó có cơ sở trong kinh tế học đời thực. Một lần nữa, luật chỉ đặt ra một tiêu chuẩn tối thiểu. Pháp lệnh Swiss Made nổi tiếng trong một số năm, đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt là trong ngành sản xuất đồng hồ, vì nó được coi là quá lỏng lẻo, nhưng cũng nằm trong giới hạn luật pháp, trong đó quan điểm cho rằng nó không còn đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ pháp lý được quy định trong luật đồng hành về nhãn hiệu (SR 232.11).

Người ta thường không biết rằng khá nhiều công ty Thụy Sĩ lắp ráp đồng hồ ở Trung Quốc để xuất khẩu sang Bắc Mỹ, châu Á và thậm chí là châu Âu, nơi tên thương hiệu quan trọng hơn nhãn “Swiss made”. Những chiếc đồng hồ như vậy có thể bao gồm vỏ Trung Quốc và mặt kính Trung Quốc, mặt số và dây đồng hồ kim loại do Đài Loan sản xuất và kim do Nhật Bản sản xuất. Nếu bộ máy được coi là của Thụy Sĩ, thì 51% giá trị của nó phải là Thụy Sĩ và ít nhất bánh xe cuối cùng phải được sản xuất tại Thụy Sĩ. Các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ không có nhãn “Swiss made” thường được trang bị bộ máy Nhật Bản. Nhãn phụ tùng Thụy Sĩ “Swiss parts” có nghĩa là bộ chuyển động được lắp ráp ở châu Á bằng cách sử dụng bộ dụng cụ bao gồm ít nhất một phần các bộ phận do Thụy Sĩ sản xuất.

Theo thời gian, cụ thể là vào năm 2003 và đặc biệt là năm 2007, có những nỗ lực được thực hiện để củng cố định nghĩa “Swiss made”. Những nỗ lực này thường được dẫn đầu bởi Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ FH (FH), một tổ chức thương mại. 30 công ty đã phản đối những nỗ lực như vậy mà nhóm vận động hành lang IG Swiss đã thực hiện. Nhiều người ngại chia sẻ danh tính của mình, nhưng Ronnie Bernheim, đồng Giám đốc điều hành của Mondaine, đã thẳng thắn về vấn đề này và bảo vệ “Thụy Sĩ giống như một lời hứa hơn là một biểu hiện thể chất”. Mondaine thừa nhận rằng họ sử dụng mặt số và vỏ không phải của Thụy Sĩ mặc dù Bernheim đã từ chối tiết lộ quốc gia xuất xứ.

Sửa đổi luật vào năm 1995

Hội đồng liên bang Thụy Sĩ đã sửa đổi sắc lệnh quy định việc sử dụng tên “Swiss” cho đồng hồ vào tháng 5 năm 1995. Điều này được cho là mang lại cho các yêu cầu của ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ một phiếu tự đánh giá giống như của Liên minh Châu Âu. Về bản chất, bản sửa đổi đã giúp cho việc gắn nhãn “Swiss made” trên vỏ đồng hồ và mặt số do nước ngoài sản xuất, nhằm trang bị cho đồng hồ Thụy Sĩ. Một chiếc đồng Thụy Sĩ là chiếc đồng hồ có bộ máy Thụy Sĩ, bộ máy của nó được lắp ráp tại Thụy Sĩ và có sự kiểm soát cuối cùng của nhà sản xuất diễn ra ở Thụy Sĩ. Ngược lại, các nhà sản xuất bộ phận của Thụy Sĩ dành cho đồng hồ nước ngoài, từ đó trở đi được ủy quyền để chỉ ra rõ ràng rằng sản phẩm của họ đến từ Thụy Sĩ. Những đổi mới này nhằm cải thiện tính minh bạch liên quan đến nguồn gốc của sản phẩm. Người tiêu dùng dự kiến ​​sẽ nhận ra rõ ràng các bộ phận cấu thành khác nhau của đồng hồ đến từ quốc gia nào. Tuy nhiên, các sửa đổi không nhằm mục đích giảm bớt sự bảo hộ cho cái tên “Swiss made”. Thật vậy, những yêu cầu cao đối với một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ được cho là không thay đổi.

Tăng cường nỗ lực

Năm 2007, FH có kế hoạch tìm kiếm hành động chính trị đối với một đề xuất đưa ra một khía cạnh mới trong định nghĩa về Swiss made, dưới dạng một tiêu chí giá trị.

Theo đó, bất kỳ chiếc đồng hồ cơ học nào có ít nhất 80% chi phí sản xuất là do các hoạt động được thực hiện tại Thụy Sĩ sẽ được coi là đồng hồ cơ học Thụy Sĩ. Đối với các loại đồng hồ khác, đặc biệt là đồng hồ điện tử, tỷ lệ này sẽ là 60%. Hơn nữa, việc xây dựng kỹ thuật và phát triển nguyên mẫu sẽ cần được thực hiện ở Thụy Sĩ. Nguyên liệu thô, đá quý và pin sẽ được loại trừ khỏi chi phí sản xuất. Phong trào Thụy Sĩ trong sắc lệnh hiện hành đã có một tiêu chí giá trị, cụ thể là tỷ lệ 50%. Định nghĩa cần được củng cố, dự thảo sửa đổi các tiêu chí giá trị này. Do đó, đối với các chuyển động cơ học, tỷ lệ ít nhất sẽ là 80% giá trị của tất cả các bộ phận cấu thành. Đối với các chuyển động khác, đặc biệt là chuyển động điện tử, tỷ lệ này sẽ là 60%. Xây dựng kỹ thuật và phát triển nguyên mẫu ở Thụy Sĩ cũng sẽ là một yêu cầu trong trường hợp này. Dự thảo cũng quy định các điều khoản khác liên quan đến định nghĩa các bộ phận cấu thành của Thụy Sĩ và việc lắp ráp tại Thụy Sĩ.

Kinh tế học thực tế

Tỷ lệ tối thiểu 60% không được chọn ngẫu nhiên: nó tương ứng với tỷ lệ được sử dụng trong hiệp định thương mại tự do giữa Thụy Sĩ và Liên minh châu Âu. Ngoài ra, với tỷ lệ 80%, FH đề xuất tập trung đặc biệt vào đồng hồ cơ. Với những đề xuất này, cần đạt được các mục tiêu về bảo vệ nhãn Swiss made. Các tiêu chí đề xuất cũng tính đến nơi sản xuất và nguồn gốc của các thành phần, do đó tuân thủ luật nhãn hiệu được coi là cơ sở pháp lý của Pháp lệnh “Swiss made”. Tuy nhiên, sẽ tùy thuộc vào Đại hội đồng FH để đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Các sản phẩm khác

Các mặt hàng phổ biến nhất cho đến nay có nhãn “Swiss made” là đồng hồ Thụy Sĩ. Hầu như tất cả các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, ngoại trừ Breitling, đều gắn nhãn đồng hồ của họ một cách nổi bật trên mặt số. Theo quy ước, các từ được viết hoa hoàn toàn, đặt ở vị trí dưới cùng của mặt số, chia theo chỉ số nửa giờ nếu có, cong dọc theo cạnh dưới khi cần thiết. Đồng hồ được sản xuất tại các quốc gia khác thường ghi rõ quốc gia xuất xứ của họ ở mặt sau của đồng hồ, ngoại trừ một số nhà sản xuất cao cấp nổi tiếng. Bên cạnh các nhà sản xuất đồng hồ, các công ty phần mềm của Thụy Sĩ đang đánh dấu phần mềm của họ với nhãn phần mềm “swiss made” để khai báo nguồn gốc sản phẩm của họ.

Nguyên tắc

Về nguyên tắc, tên “Thụy Sĩ”, cũng như các ký hiệu như “Swiss”, “Chất lượng Thụy Sĩ”, “Sản xuất tại Thụy Sĩ” hoặc những tên khác có chứa tên Thụy Sĩ, chỉ có thể được sử dụng cho các sản phẩm được sản xuất tại Thụy Sĩ. Điều này cũng áp dụng cho việc dịch bất kỳ điều khoản nào trong số này sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Điều kiện

Các điều kiện để sử dụng “Thụy Sĩ” hoặc “Swiss” cho các sản phẩm được quy định rất chung chung trong Luật Nhãn hiệu như sau: Xuất xứ của hàng hóa sẽ được xác định bởi nơi sản xuất hoặc xuất xứ của các nguyên liệu và thành phần cơ bản được sử dụng. Hội đồng Liên bang có thể quy định các điều khoản như vậy nếu nó được biện minh bởi lợi ích kinh tế chung hoặc lợi ích của các khu vực riêng lẻ.

Tranh cãi

Cho đến tận ngày nay, điều này mới chỉ được thực hiện – sau một cuộc tranh luận kéo dài liên quan đến những lợi ích gây tranh cãi lớn trong lĩnh vực đồng hồ – với sắc lệnh “Swiss-made” dành cho đồng hồ (Pháp lệnh Đồng hồ). Bên cạnh quy định này, chỉ có thể tìm thấy một số ít ý kiến ​​của tòa án về chủ đề này; đặc biệt, phán quyết của Tòa án Thương mại St. ít nhất 50% và “quy trình sản xuất thiết yếu” phải diễn ra ở Thụy Sĩ.

Tại sao nên mua đồng hồ Thụy Sĩ?

Theo định nghĩa về một chiếc đồng hồ là ‘Swiss made’, câu hỏi đặt ra vẫn là tại sao một chiếc đồng hồ ‘Thụy Sĩ sản xuất’ được coi là vượt trội hơn nhiều và đáng mơ ước hơn so với tất cả những chiếc đồng hồ khác trên thị trường. Bạn chỉ cần nghĩ đến các thương hiệu Rolex và Omega để biết rằng tem ‘Swiss made‘ đứng trước tất cả những thứ khác. Nhưng, những lý do cụ thể cho điều này là gì?

Rolex Datejust II Everose Rolesor 126331 Chocolate Diamond Dial

 • Lý do đầu tiên khiến đồng hồ Thụy Sỹ ‘Swiss made’ có chất lượng tốt hơn là vì tiêu chuẩn cơ chế của chúng. Bánh răng kim loại được sử dụng. Chúng được làm bằng tay và có thể được bảo dưỡng – có nghĩa là bạn có thể sử dụng đồng hồ ‘Swiss made’ suốt đời. Các thành phần và chân liên kết được làm bằng vật liệu chắc chắn hơn. Đồng hồ tiêu chuẩn thường được làm với các bộ phận nhựa không thể so sánh.
 • Một lý do lớn thứ hai tại sao đồng hồ Thụy Sĩ sản xuất có danh tiếng tốt là do hầu hết đồng hồ được làm bằng thép tiêu chuẩn 316L. Đây là loại thép cao cấp, bền về mặt luyện kim có khả năng chống ăn mòn cao hơn – cả nguồn gốc công nghiệp và sinh học. Điều này có nghĩa là đồng hồ Thụy Sĩ ít bị xỉn màu nhất và ít bị hao mòn. Chúng cũng ít gây dị ứng – hoàn hảo cho những người bị dị ứng với các hợp kim kém chất lượng.
 • Một ưu điểm quan trọng khác của đồng hồ Thụy Sỹ là mặt kính thường được làm bằng tinh thể sapphire. Do đó, chúng được bọc trong một vật liệu có độ cứng cực cao (9 trên thang Mohs). Điều này làm cho một chiếc đồng hồ ‘Swiss made’ có khả năng chống xước cực kỳ tốt. Trên thực tế, chúng không bị xước trong hầu hết các điều kiện thông thường. Ngược lại, đồng hồ tiêu chuẩn không phải do Thụy Sĩ sản xuất chỉ sử dụng mặt kính bằng tinh thể khoáng cứng, rẻ hơn và mềm hơn nhiều.

Đó là lý do tại sao đồng hồ Thụy Sĩ ‘Swiss made’ là sản phẩm gia truyền và truyền tay nhau phổ biến. Chúng tồn tại trước thử thách của thời gian, khi được bảo trì bảo dưỡng đúng cách.

10 Thương hiệu đồng hồ thuỵ sỹ nổi tiếng

Thuật ngữ “Swiss Made” không chỉ là một nhãn hàng hóa khác để chỉ nơi xuất xứ, mà quan trọng hơn là một con dấu phê duyệt và một dấu hiệu chất lượng được công nhận trên toàn thế giới. Ngày nay, hơn một nửa tổng số đồng hồ sang trọng là từ Thụy Sĩ. Về tay nghề thủ công của họ, đôi khi chỉ là một sự khác biệt nhỏ giúp phân biệt nhóm nhà sản xuất đồng hồ này với nhóm khác. Đây cũng thường là lý do tại sao hầu hết mọi người không đưa ra quyết định cho hoặc chống lại một thương hiệu đồng hồ chỉ dựa trên một bộ tiêu chí khách quan mà nhiều hơn là do các yếu tố “mềm” như hình ảnh công chúng được kết nối với nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ.

Dưới đây là danh sách các hãng đồng hồ thụy sỹ nổi tiếng của ngành chế tạo đồng hồ cơ khí mà chúng tôi muốn giới thiệu cho độc giả của Thumuadonghohieu.com được biết. Bài viết này sẽ không chỉ đưa chúng ta đến thủ đô đồng hồ Geneva: một thành phố là quê hương của hai trong số các thương hiệu nổi tiếng. Nó cũng sẽ dẫn chúng ta đến những thung lũng ít dân cư của Thụy Sĩ, nơi có gần như nhiều thợ đồng hồ cũng như dân cư.

1. Đồng hồ thụy sĩ IWC (Schaffhausen)

Thị trấn Schaffhaussen, chỉ cách biên giới Đức vài km, nơi Công ty Đồng hồ Quốc tế ban đầu được thành lập vào năm 1868. Kể từ đó, nó là tên viết tắt của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất có thể. Năm 1993, IWC đã chế tạo một trong những chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất trong lịch sử: Destriero Scafusia. Vào những năm 1950, IWC đã sản xuất đồng hồ với tư cách là một trong số ít các nhà sản xuất có kích thước vỏ lớn hơn 4cm và có hiệu chuẩn đồng hồ bỏ túi có độ chính xác cao và đáng tin cậy.

Bộ sưu tập đồng hồ thụy sỹ IWC nổi tiếng: Portugieser, Mark, Große Fliegeruhr (Big Pilot), Portofino, Aquatimer, Ingenieur.

IWC Portofino Chronograph IW392010 mặt trắng Rose Gold 18k

Ngày nay, IWC đang đồng bộ với các xu hướng hiện tại mà không cần phải thích ứng vào một thời điểm nào đó. Liên quan đến bộ sưu tập gần đây của nó, phạm vi đồng hồ của IWC đáng kể hơn bao giờ hết. Có những chiếc đồng hồ bấm giờ thanh lịch Portugieser và Portofino, đồng hồ lặn như Aquatimer và tất nhiên là thể loại đồng hồ phi công mà IWC được kết nối không thể tách rời kể từ những năm 1930.

2. Đồng hồ thụy sỹ cao cấp Breitling (Grenchen)

Solothurn là một bang của Thụy Sĩ, nằm ở phía bắc của đất nước, nhưng xa hơn về phía Tây, cách Basel khoảng 80 km về phía nam. Thành phố nhỏ Grenchen nằm dưới chân dãy núi Jura: một sườn núi nằm về phía tây bắc của dãy núi Alps của Thụy Sĩ dọc theo biên giới Thụy Sĩ-Pháp và nơi phần lớn các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ gọi là quê hương.

Breitling Transocean Day-Date R4531012/BB70-435X-R20BA.1

Breitling là tên viết tắt của đồng hồ bấm giờ phi công cao cấp với vô số chức năng bổ sung, mà trong trường hợp của Navitimer được kích hoạt trên một khung Bezel xoay. Những người hâm mộ thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đánh giá cao sự đa dạng của các chi tiết trên mặt số và đặc điểm cơ bản cổ điển thể thao của đồng hồ. Lịch sử của Breitling bắt đầu khi Léon Breitling thành lập công ty vào năm 1884. Bất kể việc đóng cửa tạm thời và được nhà sản xuất Sicura tiếp quản quyền sở hữu, Breitling ngày nay hầu hết hoạt động như một công ty độc lập.

Cho dù là đồng hồ thạch anh, đồng hồ cơ lên dây bằng tay hay đồng hồ cơ tự động: tất cả đồng hồ của hãng đều được chứng nhận COSC và chính thức được chỉ định là Chronometers. Breitling đại diện cho các dụng cụ chính xác, đa chức năng được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất sắc cao nhất. Chiếc đồng hồ Navitimer huyền thoại, không chỉ có thể dừng thời gian một cách chính xác mà còn có thể hoàn thành một số phép tính toán học. Trường hợp khẩn cấp với máy phát khẩn cấp cũng đã cứu được hơn chục mạng người.

Bộ sưu tập đồng hồ thụy sỹ cao cấp Breitling nổi tiếng: Chronomat, Navitimer, Superocean, Transocean, Emergency, Breitling for Bentley, Avenger.

3. Đồng hồ thụy sỹ Omega (Biel / Bienne)

Chúng ta đang rời Grenchen và bây giờ đang trên đường đến cuối phía đông của Hồ Bienne và thành phố Biel. Biel, từng nói hoàn toàn bằng tiếng Đức, ngày nay đã nói song ngữ sau khi các nhà sản xuất đồng hồ francophone chuyển đến thành phố.

Đây là quê hương của Omega và cùng với Rolex, có lẽ là thương hiệu đồng hồ cao cấp nổi tiếng nhất trên thế giới. Omega không chỉ là đối tác chính thức của NASA, mà còn là lựa chọn ưu tiên của cả James Bond và George Clooney. Đây là thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đại diện cho khoa học về đồng hồ đeo tay và thông số kỹ thuật của nó có thể được chia nhỏ thành dữ liệu chỉ số.

Nguyễn Minh Quảng đánh giá dịch thụ thu mua đồng hồ Lương Gia

Omega Speedmaster Professional không chỉ là chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên trên Mặt trăng, mà còn là chiếc đồng hồ đeo tay được thử nghiệm nhiều nhất trong lịch sử. Về thiết kế, những chiếc đồng hồ của hãng đã định hình nên nét đặc trưng của chiếc đồng hồ thể thao-lịch lãm, hiện đại dành cho quý ông. Hiếm có nhà sản xuất nào khác am hiểu truyền thông như Omega hoặc biết cách lôi kéo và làm say đắm con mắt của giới chuyên môn, cũng như công chúng trong những năm qua. Ngày nay, tên của các bộ sưu tập của nó nổi tiếng không kém những bộ sưu tập của Rolex.

Speedmaster, Seamaster, De Ville và các bộ sưu tập phụ của nó Planet Ocean và Aqua Terra đều thuộc danh mục đầu tư phong phú của hãng.

Bộ sưu tập đồng hồ thụy sỹ chính hãng Omega nổi tiếng: Seamaster Planet Ocean, Seamaster Aqua Terra, Seamaster 300M “Diver”, Constellation, Speedmaster Professional, De Ville.

4. Đồng hồ thuỵ sỹ TAG Heuer (La Chaux-de-Fonds)

Từ Solothurn song ngữ, chúng ta chuyển sang Canton of Neuenburg và bây giờ đã đến Romandie: khu vực phía tây nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ.

Ở độ cao 992 mét so với mực nước biển, thành phố La Chaux-de-Fonds là trụ sở của công ty đồng hồ Thụy Sĩ TAG Heuer. Trong khi nhà sản xuất này cảm thấy như đang ở nhà, với những chiếc đồng hồ thanh lịch, năng lực cốt lõi của họ vẫn nằm trong kỷ luật sản xuất đồng hồ bấm giờ thể thao. Monaco, Carrera và Autavia của nó là những chiếc đồng hồ cổ điển chính hãng và thuộc về những mẫu đồng hồ bấm giờ được săn lùng nhiều nhất trong số những người hâm mộ đồng hồ cổ điển.

Tag Heuer Formula 1 Chronograph​

Di sản của nó được trau chuốt bởi một số tài liệu tham khảo cổ điển tập trung vào mối liên hệ chặt chẽ của nó với các môn thể thao đua xe, đặc biệt là Công thức 1. Các ví dụ gần đây nhất là Heuer Monaco Calibre 11 và Heuer Autavia. TAG Heuer tự hào thể hiện mình là một nhà sáng tạo và tiên phong với tầm nhìn sâu sắc về tương lai với việc ra mắt mẫu đồng hồ Tourbillon với mức giá chỉ hơn 12.000 GBP một chút và là một trong những nhà sản xuất đồng hồ sang trọng đầu tiên đưa ra Đồng hồ thông minh trên thị trường.

Bộ sưu tập đồng hồ thuỵ sỹ TAG Heuer nổi tiếng: Carrera, Monaco, Formula 1, Aquaracer, Monza

5. Đồng hồ thụy sỹ Zenith (Le Locle)

Ở Le Locle, ngay giữa cao nguyên núi Jura và không quá xa biên giới Thụy Sĩ-Pháp, có một nhà máy sản xuất đồng hồ được thành lập kể từ năm 1865. Ban đầu được thành lập bởi doanh nhân trẻ 22 tuổi George Favre-Jacot, “Fabrique des Bilodes” đã là nguồn gốc của rất nhiều tiếng vang.

Đồng hồ Thụy Sĩ được sản xuất “công nghiệp” vào thời đó: có nghĩa là nhiều nhà sản xuất đồng hồ đã ủy nhiệm các nhiệm vụ sản xuất khác nhau cho nhau. Đã mở đường cho Longines và Rolex trở thành tiền thân của ngành đồng hồ cao cấp được công nghiệp hóa như ngày nay, chỉ sau khi Zenith được thành lập.

Zenith El Primero 03.2046.400/25.C771

Ngày nay, thương hiệu này nổi tiếng chủ yếu nhờ sự ra đời của bộ máy El Primero: trang bị bên trong chiếc đồng hồ cơ bấm giờ tự động đầu tiên trên toàn thế giới. Ngày nay, nó là một bộ máy tầm cỡ với tần số dao động 36.000 mỗi phút và độ chính xác của nó được coi là một tham chiếu tuyệt đối trong ngành công nghiệp đồng hồ. Rolex phụ thuộc vào El-Primero hiệu chuẩn cho bộ sưu tập Daytona của mình và có một lý do chính đáng cho điều đó: đó là một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đại diện cho bí quyết và động lực sáng tạo. Zenith là một trong số ít các nhà sản xuất “thực sự” tự mình tạo ra các bộ chuyển động đồng hồ hoàn toàn và đồng thời có một kho chế tác đồng hồ lớn theo ý mình.

Bộ sưu tập đồng hồ Thụy Sỹ Zenith nổi tiếng: El Primero Chronomaster, El Primero Synopsis, Captain, Pilot

6. Đồng hồ thụy sỹ Blancpain (Le Brassus)

Chúng ta đến điểm đến tiếp theo trong danh sách của mình. Nơi mà thời gian có vẻ trôi qua chậm hơn một chút so với những nơi khác: gần giống như một chiếc đồng hồ cơ học trước khi dừng hẳn. Chúng ta đang nói về Vallée de Joux, được gọi là thung lũng của đồng hồ và là vùng nông thôn đối lập với Glashütte của Đức.

Blancpain Villeret Ultra Slim 6651 1127 55B

Trong khoảng hai thập kỷ nữa, ngôi làng nhỏ La Brassus sẽ kỷ niệm 300 năm thành lập thương hiệu Blancpain: nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sỹ lâu đời nhất vẫn còn hoạt động trên thế giới. Điều đáng chú ý là ngay cả cho đến ngày nay, chưa có một chiếc đồng hồ thạch anh nào từng được sản xuất bởi thương hiệu, mà chỉ có những mẫu đồng hồ có chuyển động cơ học.

Cam kết về đồng hồ cơ thụy sỹ được sản xuất ra từ niềm đam mê đồng hồ xa xỉ. Thậm chí còn đi xa hơn khi Blancpain đặt cược hoàn toàn vào việc sản xuất đồng hồ khí trong thời kỳ đỉnh cao của Cuộc khủng hoảng thạch anh, trong khi các nhà sản xuất khác đã chuyển hướng sang đồng hồ dựa trên thạch anh. Sự theo đuổi này cuối cùng đã gây ra một số khó khăn trong thời gian mà tính hữu dụng của đồng hồ pin vượt trội hơn so với đồng hồ cơ học.

Jean-Claude Biver, ngày nay là Giám đốc điều hành của TAG Heuer, chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc thổi luồng sinh khí tươi mới vào công ty đồng hồ Thụy Sĩ có truyền thống và đưa nó trở lại con đường thành công trong những năm 1990. Ngày nay, Blancpain được coi là một trong những công ty sản xuất đồng hồ lớn trong ngành, với những mẫu kinh điển như Fifty Fathoms cũng như Villeret.

Bộ sưu tập đồng hồ thụy sỹ Blancpain nổi tiếng: Le Brassus, Villeret, Fifty Fathoms.

7. Đồng hồ đeo tay thụy sĩ Jaeger-LeCoultre (Le Sentier)

Vào những ngày thanh bình, khi mặt trời đủ cao trên bầu trời trước khi từ từ lặn xuống phía tây sau dãy núi Jura, ở Le Sentier, trời thực sự ấm áp. Thị trấn Le Brassus gần đó nằm ở độ cao 1.000m so với mực nước biển và vừa đủ cao để sự ấm áp của mặt trời không bị giảm đi do sự lạnh đi của ngọn núi có mặt khắp nơi.

Le Sentier là thành phố quê hương của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ có truyền thống: Jaeger-LeCoultre. Nó chiếm một trong những vị trí hàng đầu của chúng tôi, bởi vì có lẽ Jaeger-LeCoultre là thương hiệu sáng tạo nhất trong tất cả các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ. Khó có công ty nào khác có thể đưa ra nhiều bằng sáng chế, đã tạo ra rất nhiều phát minh chuyển động, hoặc có chuyên môn được săn đón nhiều như Jaeger-LeCoultre. Ngay cả Patek Philippe và Vacheron Constantin cũng đã dựa vào các chuyển động của thương hiệu này.

Tóm lại: Jaeger-LeCoultre là một nhà sản xuất có trái tim và tâm hồn, không ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo toàn diện trong một quá trình liên tục và không ngừng nghỉ. Thiết kế của họ, so với các thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ hàng đầu khác, đôi khi có thể hơn ở khía cạnh đơn giản. Tuy nhiên, một ngoại lệ là chiếc đồng hồ Reverso cổ điển rất giàu chi tiết theo phong cách trang trí nghệ thuật.

Bộ sưu tập đồng hồ đeo tay thụy sĩ Jaeger-LeCoultre nổi tiếng: Reverso, Grande Reverso, Master Ultra Thin, Master Compressor.

8. Đồng hồ thụy sỹ Breguet (L’Orient)

Xa hơn vài km và không xa bờ nam của Lac De Joux là ngôi làng L’Orient yên tĩnh. Một thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ nổi tiếng khác cũng gọi nó là quê hương ở đây: một thương hiệu mang di sản của thiên tài chế tác đồng hồ vĩ đại nhất trong lịch sử cho đến ngày nay. Chúng ta đang nói về Abraham Louis Breguet và công ty mang tên ông.

Hiếm có thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ nào khác thể hiện được truyền thống lâu đời của ngành chế tác đồng hồ Thụy Sỹ như Breguet. Trong nửa sau của thế kỷ 18, Breguet đã được coi là nổi tiếng nhất trong số tất cả các nhà sản xuất đồng hồ và Marie Antoinette và Napoléon Bonaparte thuộc về số lượng khách hàng của họ.

Breguet Marine World Time Hora Mundi 18K Yellow Gold

Breguet không chỉ tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ lâu đời nhất, mà còn có thể là chiếc đồng hồ đeo tay lâu đời nhất trên thế giới cho em gái của Napoléon: Caroline Murat, Reine de Naples. Tinh thần của quá khứ tiếp tục tồn tại trong bộ sưu tập đồng hồ hiện đại và nhiều phát minh của Breguet như tourbillon và xoắn ốc Breguet là những đặc điểm nổi bật trong ngành công nghiệp đồng hồ ngày nay. Các thiết kế mang bản chất Baroque và guilloche, tráng men hoặc kim cương, cũng như các hoa văn khảm thủ công tỉ mỉ đều là dấu ấn đặc trưng cho phong cách của hãng. Một số đặc điểm thiết kế này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến các thương hiệu khác và những cái tên khác nhau như kim Breguet hay mặt số Breguet đã trở thành những câu nói phổ biến trong ngành đồng hồ.

Bộ sưu tập đồng hồ thụy sỹ Breguet: Reine de Naples, Classique, Héritage, Marine, Type XX.

9. Đồng hồ Rolex thụy sỹ (Geneva)

Không có danh sách các thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ tốt nhất có thể hoàn chỉnh mà không có Rolex và không ngạc nhiên khi điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là Hồ Geneva. Nói chính xác hơn: một vùng ngoại ô yên tĩnh để kinh doanh và ngắm nhìn thủ đô Geneva.

Rolex Datejust 126331 Chocolate Dial Everose Rolesor

Một bài thuyết trình về Rolex không thực sự cần thiết, nhưng chúng tôi đã thêm một quan điểm ngắn gọn chỉ vì mục đích đầy đủ. Sức mạnh của Rolex nằm ở cả giá trị được công nhận và lịch sử thương hiệu của họ, nơi không chỉ các phát minh, mà còn cả tiếp thị và PR thông minh của thương hiệu, đã đóng vai trò không thể thiếu trong công thức thành công của Rolex. Cuối cùng, một chiếc đồng hồ chỉ có thể tốt như nó đã được thiết kế. Rolex không tập trung vào việc sản xuất các cơ chế chuyển động đồng hồ phức tạp mà thay vào đó, trọng tâm chính của họ là tập trung vào việc tạo ra những chiếc đồng hồ để đeo hàng ngày và đồng hồ thể thao chính xác, mạnh mẽ, dễ dàng bảo trì và bảo dưỡng. Rolex đặt độ tin cậy và chất lượng lên hàng đầu, điều này vẫn vượt trội cho đến ngày nay.

Các bộ máy tự động của Rolex, được chế tạo theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, thường không quá khắt khe và hoạt động kinh doanh không gặp trở ngại trong nhiều thập kỷ. Hơn một chục mẫu đồng hồ của hãng đã được lưu danh cho hậu thế trong Watch Hall of Fame và hãng luôn tập trung vào việc tạo ra những chiếc đồng hồ chính xác và mạnh mẽ với chất lượng lâu dài. Nếu phụ thuộc vào Rolex, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

Bộ sưu tập đồng hồ thụy sỹ Rolex nổi tiếng: Submariner, GMT-Master II, Milgauss , Datejust, Day-Date, Oysterdate, Oyster, Yacht-Master.

10. Đồng hồ thụy sỹ Patek Philippe (Geneva)

Khi những người đam mê đồng hồ bắt đầu tìm kiếm những chiếc đồng hồ có giá trị bốn con số, thì bạn có thể đang chứng kiến ​​một cuộc thảo luận về các tham chiếu khác nhau của Patek Philippe. Nói như vậy, chúng tôi đã tiến đến thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ cao cấp tuyệt đối của thế giới đồng hồ sang trọng và sẽ kết thúc danh sách 10 thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng, với uy tín nhất trong số đó: Patek Philippe. Các tài liệu tham khảo của nó thường xuyên đạt được số tiền kỷ lục tại các nhà đấu giá lớn nhất, nơi một trong những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng, có thể giao dịch quyền sở hữu với con số tiền triệu.

Patek Philippe 5396R-011 White Dial Rose Gold Annual Calendar

Năm 2014, Patek Philippe Henry Graves “Supercomplication” trở thành chiếc đồng hồ được đấu giá đắt nhất mọi thời đại với mức giá 16 triệu GBP. Ngày nay, Patek trau dồi và chăm chút hình ảnh độc quyền của mình và thời gian chờ đợi cho một số mẫu nhất định là công bằng tiêu chuẩn, vì nhu cầu đôi khi vượt xa nguồn cung. Số lượng hàng năm của Patek Philippe Sky Moon Tourbillon có thể được tính trên một mặt. Đôi khi nó là hai, đôi khi ba, hoặc thậm chí năm chiếc đồng hồ. Nếu ai đó muốn chạm tay vào một trong những chiếc đồng hồ phổ biến của hãng, họ phải đích thân đến gặp và chào hỏi giám đốc công ty, Thierry Stern.

Cùng với lịch sử công ty phong phú là một triết lý không kém phần khắt khe: các tiêu chuẩn chất lượng giống nhau được áp dụng cho tất cả các mẫu đồng hồ của hãng. Bất kể đó là Grande Complication hay chỉ là một tham chiếu của Calatrava hay Nautilus, các mẫu đồng hồ từ Patek Philippe theo quan điểm của chúng tôi là đỉnh cao của sự sáng tạo horologic được sản xuất tại Thụy Sĩ.

Vui lòng để lại đánh giá

0 / 5 Số lượt đánh giá 0

Your page rank:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to Bài viết
.
.
.
.
error: Cảnh báo: Nội dung được bảo vệ !!
1