Tag - Hướng dẫn đeo Rolex

3 Hướng dẫn giúp bạn đeo Rolex đúng kích thước và thoải mái

Cũng giống như quần áo và giày dép, điều cần thiết nhất khi đeo đồng hồ Rolex sao cho vừa với cổ tay của bạn và khi đeo nó bạn cảm thấy thoải mái nhất. Quá chất và không thoải mái khi đeo sẽ giống như bạn đang đeo đồng hồ của trẻ em, quá lỏng khiến bạn trông có vẻ luộm thuộm, đồng thời đồng hồ sẽ xoay bất định trên cổ tay của bạn, làm cho nó...