Tag - Logo Rolex khắc Laser trên mặt kính

Tìm hiểu Logo Rolex khắc laser trong mặt kính đồng hồ Rolex

Vương miện Rolex (Logo Rolex) khắc trên mặt kính còn được gọi là Rolex LEC hay hình ba chiều Rolex trên mặt kính . Vương miện khắc laser Rolex là một chi tiết rất nhỏ của đồng hồ Rolex hiện đại mà ít người biết đến. Như tên cho thấy, nó là một bản khắc laser nhỏ trong mặt kính ở vị trí 6 giờ, ngay phía trên vạch chỉ giờ. Như bạn có thể đoán, vương miện khắc laser là một...

.
.
.
.