Tag - Rolex 2022

Nhìn lại năm 2021 và Dự đoán về Rolex trong năm 2022

Chúng tôi dự đoán rằng Rolex đã chuẩn bị trong vài năm qua cho một đợt ra mắt lớn và chúng tôi tin rằng năm 2022 họ sẽ làm điều đó. Không đi vào quá nhiều chi tiết, chúng tôi sẽ đề cập vấn đề này ở phần sau trong danh sách dự đoán Rolex 2022 của chúng tôi, Rolex đã âm thầm tăng cường hiệu quả trong quy trình sản xuất của họ. Chúng ta đã thấy hầu hết tất...

.
.
.
.
error: Alert: Content selection is disabled!!