Tag - Rolex Margin

Chênh lệch giá bán và chi phí trên đồng hồ Rolex là gì? Lợi nhuận của Rolex

Sự khác biệt giữa giá bán và chi phí (markup) trên đồng hồ Rolex là gì? "Markup là sự khác biệt giữa giá bán hàng hóa hoặc dịch vụ và chi phí. Nó thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm trên chi phí. Một đánh dấu được thêm vào tổng chi phí mà nhà sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ phải chịu để trang trải chi phí kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Xem thêm tại đây" Giống...

.
.
.
.
error: Alert: Content selection is disabled!!