0986.011.011

Thiết kế vượt trội trên mẫu đồng hồ Rolex Sky-Dweller