Tag - Calibre MT5402

Tìm hiểu bộ máy Automatic Tudor Calibre MT5402 In-House

Công ty đồng hồ Tudor ngày càng đi theo hướng phát triển và sản xuất các bộ máy In-House (bộ máy trong nhà). Đây là một bước đi cần thiết khi chứng kiến thương hiệu người anh lớn Rolex của mình phát triển và sản xuất rất thành công tất cả các bộ máy In-House, để trang bị bị trong đồng hồ Rolex. Nhờ chuyên môn và bí quyết của Rolex, Tudor cũng có thể chậm, nhưng chắc chắn đi theo...

.
.
.
.