Tag - Kim Mercedes

Tại sao thương hiệu đồng hồ Rolex có Kim giờ Mercedes?

Kim đồng hồ Mercedes là một đặc điểm khác biệt trên nhiều mẫu đồng hồ Rolex. Mặc dù nó là một thuật ngữ mà Rolex không chính thức sử dụng, nó là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi bởi những người đam mê và nhà sưu tầm đồng hồ Rolex. Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả một bộ kim cụ thể được sử dụng trên Hầu hết các đồng hồ Rolex, với kim giờ giống...

.
.
.
.
error: