Tag - Rolex Holographic sticker

Nhãn dán ba chiều của Rolex và câu chuyện về những miếng dán

Nếu bạn là một người đam mê và yêu mến thương hiệu đồng hồ Rolex, sẽ nhận thấy họ luôn chú trọng đến từng chi tiết của mỗi chiếc đồng hồ mà họ làm ra. Từ móc khóa cho đến miếng dán bảo vệ trên đồng hồ. Tất cả mọi thứ mà Rolex sử dụng đều có lý do, và suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi thực hiện. Dịch vụ thu mua đồng hồ Rolex có thể bạn quan...

.
.
.
.