0986.011.011

Cảm hứng 12 con giáp trên đồng hồ Chopard L.U.C Perpetual T