Hướng vương miện để cài đặt thời gian trên đồng hồ Rolex

Back to Posts
Hướng vương miện để cài đặt thời gian trên đồng hồ Rolex

Hướng vương miện để cài đặt thời gian trên đồng hồ Rolex

Nhiều người chơi đồng hồ nghĩ rằng, cách chắc chắn để phát hiện ra bộ máy đồng hồ Rolex giả là quay vương miện theo chiều kim đồng hồ để cài đặt lại thời gian (hay còn gọi là đưa đưa ngón tay cái của bạn về phía trước khi xoay núm). Nếu ai đó nói rằng chỉ cần cài đặt thời gian bằng cách xoay vương miện theo chiều kim đồng hồ sẽ giải quyết được vấn đề này trên hầu hết đồng hồ Rolex.

Không có câu trả lời phù hợp cho cách cài đặt thời gian trên mỗi chiếc đồng hồ Rolex. Nếu bạn là một trong những người sử dụng internet nói một chiếc đồng hồ nào đó là giả, mà không biết mẫu Rolex nào, phải xoay núm vặn theo hương nào, biểu đồ dưới đây sẽ giúp bạn tránh được cái nhìn thiếu kinh nghiệm.

Caliber/Movement Number Models Hướng di chuyển Crown Direction (núm vặn)
651 Cellini Theo chiều kim đồng hồ
727 Daytona Theo chiều kim đồng hồ
750 Cellini Theo chiều kim đồng hồ
1225 Oysterdate Ngược chiều kim đồng hồ
1240 Cellini Ngược chiều kim đồng hồ
1400 Cellini Ngược chiều kim đồng hồ
1520 Submariner Ngược chiều kim đồng hồ
1530 Submariner Ngược chiều kim đồng hồ
1560 Submariner/Explorer Ngược chiều kim đồng hồ
1565 Datejust Ngược chiều kim đồng hồ
1570 Oyster Perpetual Ngược chiều kim đồng hồ
1575 Submariner/Datejust/GMT-Master Ngược chiều kim đồng hồ
1580 Milgauss Ngược chiều kim đồng hồ
1600 Cellini/Vintage Theo chiều kim đồng hồ
1601 Cellini Theo chiều kim đồng hồ
1602 Cellini Theo chiều kim đồng hồ
1800 Lady Ngược chiều kim đồng hồ
2030 Oyster Perpetual Ngược chiều kim đồng hồ
2035 Datejust Ngược chiều kim đồng hồ
2130 Oyster Perpetual Ngược chiều kim đồng hồ
2135 Datejust Ngược chiều kim đồng hồ
2230 Oyster Perpetual Ngược chiều kim đồng hồ
2231 Oyster Perpetual Ngược chiều kim đồng hồ
2235 Datejust/Yachtmaster Ngược chiều kim đồng hồ
3000 Submariner/Explorer 1/Air King Ngược chiều kim đồng hồ
3035 Submariner/Sea-Dweller/Datejust/Date Ngược chiều kim đồng hồ
3055 Day-Date Ngược chiều kim đồng hồ
3075 GMT-Master Ngược chiều kim đồng hồ
3085 GMT-Master II Theo chiều kim đồng hồ
3130 Submariner/Explorer 1 Theo chiều kim đồng hồ
3131 Milgauss Theo chiều kim đồng hồ
3132 Explorer 1 Theo chiều kim đồng hồ
3135 Submariner/Deepsea/Sea-Dweller/Datejust/Date/Turn-O-Graph Theo chiều kim đồng hồ
3136 Datejust II Theo chiều kim đồng hồ
3155 Day-Date Theo chiều kim đồng hồ
3156 Day-Date II Theo chiều kim đồng hồ
3175 GMT-Master Theo chiều kim đồng hồ
3185 GMT-Master II/Explorer II Theo chiều kim đồng hồ
3186 GMT-Master II/Explorer II Theo chiều kim đồng hồ
3187 Explorer II Theo chiều kim đồng hồ
3235 Sea-Dweller 126600/Datejust 41 Ngược chiều kim đồng hồ
3255 Day-Date 40 Không biết, xin vui lòng thêm vào ý kiến
4030 Daytona Ngược chiều kim đồng hồ
4130 Daytona Theo chiều kim đồng hồ
4160 Yachtmaster II Theo chiều kim đồng hồ
4161 Yachtmaster II Theo chiều kim đồng hồ
5035 Datejust (Oysterquartz) Ngược chiều kim đồng hồ
5055 Day-Date (Oysterquartz) Ngược chiều kim đồng hồ
6220 Cellini Theo chiều kim đồng hồ
6621 Cellini Theo chiều kim đồng hồ
7040 Cellini (Prince) Theo chiều kim đồng hồ
9001 Sky-Dweller Ngược chiều kim đồng hồ

Danh sách ở trên giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn về cách cài đặt thời gian trên từng bộ máy, trên từng mẫu đồng hồ của Rolex. Nó chỉ nên được sử dụng cho mục đích thông tin. Nếu bạn gặp lỗi với danh sách ở trên, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách phản hổi lại, để chúng tôi có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng nhất.

Vui lòng để lại đánh giá

0 / 5 Số lượt đánh giá 1

Your page rank:

Share this post

Back to Posts