Cách kiểm tra số Seri đồng hồ Omega

Back to Posts

Cách kiểm tra số Seri đồng hồ Omega

Số seri trên đồng hồ thường khá khó hiểu. Thêm vào đó, tất cả các thương hiệu đồng hồ đều có một hệ thống số seri khác nhau, điều này càng làm cho việc kiểm tra số seri đồng hồ trở nên phức tạp.

Số sê-ri là số duy nhất được khắc trên mỗi chiếc đồng hồ Omega và có thể được xem như là ID của đồng hồ. Thông qua số sê-ri Omega, bạn có thể xác minh tính xác thực của đồng hồ và bạn cũng có thể xác minh rằng đồng hồ không phải là đồng ăn trộm khi thực hiện giao dịch mua bán. Một cách khác mà mọi người sử dụng số seri của đồng hồ là để tìm ra số tuổi của đồng hồ. Thông thường, bạn nhìn vào giấy chứng nhận để biết đồng hồ được mua khi nào, nhưng hầu hết đồng hồ cũ đều có xu hướng bị mất giấy chứng nhận theo thời gian, vì những lý do khác nhau, và do đó, số sê-ri có thể là cách thực sự duy nhất để xác định đồng hồ được sản xuất từ khi nào.

Trong bài viết này, chúng tôi liệt kê các số Sê-ri Omega và hướng dẫn bạn thêm về cách bạn có thể tra số Seri đồng hồ Omega.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cách kiểm tra số Seri đồng hồ Omega và kiểm tra năm sản xuất đồng hồ omega

Kiểm tra số Seri đồng hồ Omega

Bạn có thể tìm số Seri của đồng hồ Omega ở đâu? Cách đầu tiên và dễ dàng nhất để kiểm tra số Seri đồng hồ Omega là xem trên giấy chứng nhận đồng hồ của bạn. Tất cả đồng hồ Omega đều có giấy chứng nhận và trên thẻ bảo hành, bạn sẽ có thể xem số seri của đồng hồ cũng như các thông tin thú vị khác trên đó.

Tra số Seri đồng hồ Omega trên thẻ bảo hành

Số sê-ri cũng được khắc trên đồng hồ Omega của bạn, vì vậy nếu bạn không có giấy chứng nhận, bạn chỉ cần kiểm tra số seri trên đồng hồ của mình. Số seri đồng hồ Omega thường nằm ở đâu đó trên vỏ sau của đồng hồ, thường được khắc bằng laser. Đôi khi, số seri quá nhỏ nên bạn sẽ phải xem kỹ mới tìm được.

Tra số Seri đồng hồ Omega trên bộ máy của đồng hồ

Nếu bạn có một chiếc Omega cũ hơn, nó có thể có số sê-ri ở bên trong đồng hồ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải mở nắp vỏ ở sau để tra số seri đồng hồ omega. Số sê-ri đồng hồ Omega là số sê-ri có bảy hoặc tám chữ số được khắc vào đồng hồ trong quá trình sản xuất.

Do đó, tùy thuộc vào kiểu máy và năm sản xuất cụ thể, bạn có thể kiểm tra số seri đồng hồ omega tại:

  • Bộ máy
  • Caseback bên ngoài
  • Caseback bên trong
  • Mặt sau của vấu

Lưu ý: Không thể phân biệt đồng hồ Omega thật giả nếu chỉ nhìn vào số sê-ri.

kiểm tra năm sản xuất đồng hồ omega

Để giúp bạn kiểm tra năm sản xuất đồng hồ omega của mình, số seri sẽ giúp bạn làm được điều này và chúng tôi đã lập danh sách các số sê-ri Omega bên dưới. Xin lưu ý rằng danh sách số sê-ri Omega này chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin. Điều này không có nghĩa là thay thế việc liên hệ với Omega và nhận đầy đủ thông tin chi tiết cụ thể.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về đồng hồ Omega của mình so với thời điểm nó được sản xuất, chẳng hạn như quyền sở hữu và xác nhận tính xác thực của nó, bạn cần điền với thông tin Omega Vintage bằng số sê-ri của đồng hồ.

Omega cũng có một cơ sở dữ liệu phong phú về đồng hồ cổ điển của họ trên trang web của họ, vì vậy nếu bạn cần thêm thông tin về chiếc đồng hồ Omega của mình, bạn có thể truy cập thông tin đồng hồ Omega Vintage và xác định chiếc đồng hồ của bạn.

Lưu ý rằng tất cả các số sê-ri có thể không chính xác theo năm, nhưng hơn thế nữa, giúp bạn tìm được năm gần đúng của Omega. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy số sê-ri Omega đến năm 2008 trong danh sách này. Nếu bạn muốn biết thông tin về những chiếc đồng hồ Omega hiện đại, tốt nhất hãy đến đại lý ủy quyền của Omega hoặc liên hệ trực tiếp với Omega.

Danh sách số Seri đồng hồ Omega

Số Seri Omega (1894-2008)

Số sê-ri Năm sản xuất Số sê-ri Năm sản xuất
1.000.000 – 1.999.999 1894 43.000.000 – 43.999.999 Năm 1979
2.000.000 – 2.999.999 1902 44.000.000 – 44.999.999 1980
3.000.000 – 3.999.999 1906 45.000.000 – 45.999.999 1982
4.000.000 – 4.999.999 1910 46.000.000 – 46.999.999 1984
5.000.000 – 5.999.999 1915 47.000.000 – 47.999.999 1984
6.000.000 – 6.999.999 1923 48.000.000 – 48.999.999 1985
7.000.000 – 7.999.999 1920 49.000.000 – 49.999.999 1986
8.000.000 – 8.999.999 1934 50.000.000 – 50,999.999 1986
9.000.000 – 9.999.999 1939 51.000.000 – 51.999.999 1989
10.000.000 – 10.999.999 Năm 1944 53.000.000 – 53.999.999 1991
11.000.000 – 11.999.999 Năm 1947 54.000.000 – 54.999.999 1993
12.000.000 – 12.999.999 1950 55.000.000 – 55.999.999 1995
13.000.000 – 13.999.999 Năm 1952 56.000.000 – 56.999.999 1998
14.000.000 – 14.999.999 1954 57.000.000 – 57.999.999 1998
15.000.000 – 15,999.999 Năm 1956 58.000.000 – 58.999.999 1998
16.000.000 – 16.999.999 1958 59.000.000 – 59.999.999 1998
17.000.000 – 17.999.999 1959 60.000.000 – 60.999.999 1999
18.000.000 – 18.999.999 Năm 1961 61.000.000 – 61.999.999 2000
19.000.000 – 19.999.999 Năm 1962 62.000.000 – 62.999.999 2000
20.000.000 – 20.999.999 1963 63.000.000 – 63.999.999 2000
21.000.000 – 21.999.999 Năm 1964 64.000.000 – 64.999.999 2000
22.000.000 – 22.999.999 1965 65.000.000 – 65.999.999 2001
23.000.000 – 23.999.999 Năm 1966 66.000.000 – 66.999.999 2002
24.000.000 – 24.999.999 Năm 1966 67.000.000 – 67.999.999 2002
25.000.000 – 25.999.999 Năm 1967 68.000.000 – 68.999.999 2003
26.000.000 – 26.999.999 Năm 1968 69.000.000 – 69.999.999 2003
27.000.000 – 27.999.999 Năm 1968 70.000.000 – 70.999.999 2004
28.000.000 – 28.999.999 1969 71.000.000 – 71.999.999 2004
29.000.000 – 29.999.999 1969 72.000.000 – 72.999.999 2005
30.000.000 – 30.999.999 1969 73.000.000 – 73.999.999 2005
31.000.000 – 31.999.999 1969 74.000.000 – 74.999.999 2005
32.000.000 – 32.999.999 1970 75.000.000 – 75.999.999 2005
33.000.000 – 33.999.999 1971 76.000.000 – 76.999.999 2005
34.000.000 – 34.999.999 Năm 1972 77.000.000 – 77.999.999 2005
35.000.000 – 35.999.999 Năm 1972 78.000.000 – 78.999.999 2006
36.000.000 – 36.999.999 Năm 1973 79.000.000 – 79.999.999 2006
37.000.000 – 37.999.999 Năm 1973 80.000.000 – 80.999.999 2006
38.000.000 – 38.999.999 1974 81.000.000 – 81.999.999 2007
39.000.000 – 39.999.999 1975 82.000.000 – 82.999.999 2007
40.000.000 – 40.999.999 1977 83.000.000 – 83.999.999 2007
41.000.000 – 41.999.999 1978 84.000.000+ 2008
42.000.000 – 42.999.999 Năm 1979

Số Seri Omega Speedmaster (1957-1990):

Số sê-ri Năm sản xuất Số sê-ri Năm sản xuất
14.000.000 – 14.999.999 1957 32.000.000 – 32.999.999 Năm 1973
15.000.000 – 15,999.999 1958 33.000.000 – 33.999.999 1975
16.000.000 – 16.999.999 1958 34.000.000 – 34.999.999 Năm 1976
17.000.000 – 17.999.999 1960 35.000.000 – 35.999.999 1977
18.000.000 – 18.999.999 Năm 1961 36.000.000 – 36.999.999 1977
19.000.000 – 19.999.999 Năm 1962 37.000.000 – 37.999.999 1978
20.000.000 – 20.999.999 1963 38.000.000 – 38.999.999 Năm 1979
21.000.000 – 21.999.999 1963 39.000.000 – 39.999.999 Năm 1979
22.000.000 – 22.999.999 Năm 1964 40.000.000 – 40.999.999 1980
23.000.000 – 23.999.999 Năm 1966 41.000.000 – 41.999.999 1980
24.000.000 – 24.999.999 Năm 1967 42.000.000 – 42.999.999 1981
25.000.000 – 25.999.999 Năm 1967 43.000.000 – 43.999.999 1982
26.000.000 – 26.999.999 Năm 1968 44.000.000 – 44.999.999 1983
27.000.000 – 27.999.999 1969 45.000.000 – 45.999.999 1984
28.000.000 – 28.999.999 1970 46.000.000 – 46.999.999 1985
29.000.000 – 29.999.999 1970 47.000.000 – 47.999.999 1986
30.000.000 – 30.999.999 1970 48.000.000 – 48.999.999 1990
31.000.000 – 31.999.999 Năm 1972

Số Seri Omega bộ máy ETA

Omega bắt đầu sử dụng bộ máy ETA trong một số đồng hồ của họ vào những năm 1980 và điều này làm phức tạp mọi thứ khi nói đến số sê-ri. Ở đây, khó biết được số sê-ri và ngày tháng chính xác của chúng. Chúng tôi đã liệt kê chúng ở trên, nhưng hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm tra và phân biệt đồng hồ của mình hơn. Đây là lý do tại sao chúng tôi đưa ra danh sách số sê-ri cho bộ máy ETA một cách riêng biệt.

Năm 1895 – 1.000.000


Năm 1896 – 1.150.000


Năm 1897 – 1.300.000


Năm 1898 – 1.450.000


Năm 1899 – 1.600.000


Năm 1900 – 1.750.000


Năm 1901 – 1.900.000


Năm 1902 – 2.000.000


Năm 1903 – 2.150.000


Năm 1904 – 2.300.000


Năm 1905 – 2.450.000


Năm 1906 – 2.600.000


Năm 1907 – 2.750.000


Năm 1908 – 3.000.000


Năm 1909 – 3.250.000


Năm 1910 – 3.500.000


Năm 1911 – 3.750.000


Năm 1912 – 4.000.000


Năm 1913 – 4.250.000


Năm 1914 – 4.500.000


Năm 1915 – 4.750.000


Năm 1916 – 5.000.000


Năm 1917 – 5.150.000


Năm 1918 – 5.300.000


Năm 1919 – 5.450.000


Năm 1920 – 5.600.000


Năm 1921 – 5.750.000


Năm 1922 – 5.900.000


Năm 1923 – 6.000.000


Năm 1924 – 6.150.000


Năm 1925 – 6.300.000


Năm 1926 – 6.500.000


Năm 1927- 6.650.000


Năm 1928 – 6.800.000


Năm 1929 – 7.000.000


Năm 1930 – 7.100.000


Năm 1931 – 7.250.000


Năm 1932 – 7.500.000


Năm 1933 – 7.650.000


Năm 1934 – 7.750.000


Năm 1935 – 8.000.000


Năm 1936 – 8.250.000


Năm 1937 – 8.500.000


Năm 1938 – 8.750.000


Năm 1939 – 9.000.000


Năm 1940 – 9.200.000


Năm 1941 – 9.400.000


Năm 1942 – 9.600.000


Năm 1943 – 9.800.000


Năm 1944 – 10.000.000


Năm 1945 – 10.300.000


Năm 1946 – 10.600.000


Năm 1947 – 11.000.000


Năm 1948 – 11.300.000


Năm 1949 – 11.600.000


Năm 1950 – 12.000.000


Năm 1951 – 12.500.000


Năm 1952 – 13.000.000


Năm 1953 – 13.500.000


Năm 1954 – 14.000.000


Năm 1955 – 14.500.000


Năm 1956 – 15.000.000


Năm 1957 – 15.500.000


Năm 1958 – 16.000.000


Năm 1959 – 16.700.000


Năm 1960 – 17.400.000


Năm 1961 – 18.000.000


Năm 1962 – 19.000.000


Năm 1963 – 20.000.000


Năm 1964 – 21.000.000


Năm 1965 – 22.000.000


Năm 1966 – 23.500.000


Năm 1967 – 25.000.000


Năm 1968 – 26.000.000


Năm 1969 – 27.000.000


Năm 1970 – 29.000.000


Năm 1971 – 33.000.000


Năm 1972 – 34.000.000


Năm 1973 – 36.000.000


Năm 1974 – 38.000.000


Năm 1975 – 39.000.000


Năm 1977 – 40.000.000


Năm 1978 – 41.000.000


Năm 1979 – 42.000.000


Năm 1980 – 44.000.000


Năm 1982 – 45.000.000


Năm 1984 – 46.000.000


Năm 1985 – 48.000.000


Năm 1986 – 49-50.000.000


Năm 1989 – 51.000.000

Đồng hồ Omega giả có số seri không?

Nếu bạn bắt gặp một chiếc đồng hồ Omega bị thiếu số sê-ri, rất có thể đó là chiếc đồng hồ giả (Fake).

Omega chỉ định một số sêri cho mỗi chiếc đồng hồ của mình như một dấu hiệu để xác thực. Nếu chiếc đồng hồ Omega của bạn có số seri, bạn phải nên tìm kiếm nó trên internet, vì những chiếc đồng hồ giả có xu hướng sử dụng các số seri giống nhau cho nhiều phiên bản của cùng một chiếc đồng hồ. Những loạt đồng hồ nhái này thường được cộng đồng đồng hồ gắn cờ là hàng giả điển hình.

Nếu bạn vẫn không chắc chắn, bạn cũng có thể kiểm tra số seri với chính Omega, những người sẽ có thể xác nhận xem nó có xác thực hay không. Một lựa chọn khác là mang đồng hồ của bạn đến một cửa hàng đồng hồ đáng tin cậy để được thẩm định.

Vui lòng để lại đánh giá

0 / 5 Số lượt đánh giá 0

Your page rank:

Share this post

Leave a Reply

Back to Posts