Rolex chapter ring là gì? Xem hướng dẫn đầy đủ

Back to Posts
Rolex chapter ring là gì?

Rolex chapter ring là gì? Xem hướng dẫn đầy đủ

Thế giới đồng hồ Rolex có đầy đủ các thuật ngữ và từ ngữ. Đây có thể là các thuật ngữ và tên mà Rolex đã tạo ra, nhưng các nhà sưu tập và những người đam mê đồng hồ cũng đã đặt ra một số thuật ngữ khác nhau.

Nếu bạn đang nghiên cứu về đồng hồ Rolex, có thể bạn đã từng bắt gặp thuật ngữ “Rolex chapter ring” – vòng chương. Nhưng nó chính xác là gì và nó đề cập đến cái gì?

Hãy bắt đầu bằng cách phân loại những thứ không phải là “chapter ring”.

Rolex chapter ring thường bị nhầm là vòng bezel bên trong bao quanh mặt số giữa mặt số và mặt kính. Tuy nhiên, vành nằm giữa mặt số và mặt kính đó được gọi là Rehaut. Thuật ngữ vòng chương (chapter ring) thường được sử dụng sai khi thực sự đề cập đến vòng trang trí Rehaut, nhưng để làm rõ, đó không phải là nó.

Trả lời cho câu hỏi này thực sự khá đơn giản. Vòng chương là vòng bên trong được sơn xung quanh mặt số.

Rolex chapter ring là vòng tròn trên đồng hồ hoặc mặt đồng hồ trên đó các phút (và đôi khi là giờ) được khắc, đính kèm hoặc sơn. Trên đồng hồ Rolex, vòng chương là một vòng tròn được sơn vẽ và kết nối với các điểm đánh dấu giây và phút tạo ra một vòng tròn đầy đủ ở cạnh ngoài của mặt số. Khi nói về một mặt số có vòng chương, nó thường được gọi là “chapter dial”.

Dưới đây, bạn có thể thấy mặt số Rolex có vòng chương và mặt số Rolex không có vòng chương.

Mặt số vòng chương Rolex
Trên mặt số Rolex có một vòng tròn ngoài cùng bao quanh các điểm chỉ phút và giây gọi là vòng chương – chapter ring.
Rolex non chapter ring
Mặt số Rolex không có vòng tròn ngoài cùng bao quanh các điểm chỉ phút và giây, nên nó không được gọi là mặt số vòng chương.

Hiện tại, Rolex không sử dụng vòng chương nữa nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy nó trên đồng hồ Rolex cũ. Cả SubmarinerGMT-Master được sản xuất trước đó đều có vòng chương, vì đây là tính năng quay số được sử dụng sớm trong sản xuất của họ và chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn. Những thứ này có xu hướng hiếm hơn và được tìm kiếm nhiều hơn so với các phiên bản không có vòng chương. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng vòng chương không dành riêng cho các mô hình này. Một số mô hình khác đã sử dụng nó bao gồm Explorer và Datejust,

Vòng chương là một chi tiết nhỏ nhưng thú vị trên một số đồng hồ Rolex góp phần làm cho mặt số trở nên hài hòa hơn.

Vui lòng để lại đánh giá

0 / 5 Số lượt đánh giá 0

Your page rank:

Share this post

Leave a Reply

Back to Posts