0986.011.011

6 chiếc đồng hồ Daytona Vintage cổ điển đắt nhất của Rolex