Giá bán lẻ đề xuất đồng hồ Rolex trong năm 2020

Năm trước, Thương hiệu Rolex tuyên bố sẽ tăng giá cho tất cả các mẫu đồng hồ của mình vào năm 2020. Mức tăng giá trung bình được ước tính khoảng 7% trên tất cả đồng hồ đeo tay Rolex theo giá Euro, nhưng mức tăng thực tế cho từng mẫu cụ thể cuối cùng phụ thuộc vào quốc gia và đồng nội tệ.

Đây là bảng giá Rolex tính bằng đồng EUR cho năm 2020, sau khi Rolex tăng giá bán, có thể áp dụng chênh lệch theo từng quốc gia và địa phương.

Tất cả giá bán được liệt kê trong bài viết này là giá bán lẻ đề xuất của thương hiệu Rolex đã bao gồm thuế (VAT) được tính bằng đồng tiền EURO (€).

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẽ giá bản lẻ đồng hồ Rolex trong năm 2020, với những bộ sưu tập Rolex phổ biến nhất. Do đó, một số bộ sưu tập và một số mô hình nhất định sẽ không được tìm thấy.

Bảng giá bán lẻ đồng hồ Rolex năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Day-Date 36 năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Day-Date 36 năm 2020

 • Day-Date 36 Ref. 128235. Giá bán lẻ đề xuất: €37.100.
 • Day-Date 36 Ref. 128238. Giá bán lẻ đề xuất: €31.600.
 • Day-Date 36 Ref. 128239. Giá bán lẻ đề xuất: €34.200.
 • Day-Date 36 Ref. 128345RBR. Giá bán lẻ đề xuất: €51.200.
 • Day-Date 36 Ref. 128348. Giá bán lẻ đề xuất: €44.000.
 • Day-Date 36 Ref. 128349. Giá bán lẻ đề xuất: €46.600.

Bảng giá bán lẻ Rolex Day-Date 40 năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Day-Date 40 năm 2020

 • Day-Date 40 Ref. 228206. Giá bán lẻ đề xuất: €60.100.
 • Day-Date 40 Ref. 228235. Giá bán lẻ đề xuất: €37.300.
 • Day-Date 40 Ref. 228238. Giá bán lẻ đề xuất: €34.800.
 • Day-Date 40 Ref. 228239. Giá bán lẻ đề xuất: €37.300.
 • Day-Date 40 Ref. 228345RBR. Giá bán lẻ đề xuất: €52.000.
 • Day-Date 40 Ref. 228348RBR. Giá bán lẻ đề xuất: €49.400.
 • Day-Date 40 Ref. 228349RBR. Giá bán lẻ đề xuất: €52.000.
 • Day-Date 40 Ref. 228396TBR. Giá bán lẻ đề xuất: €106.400.
 • Day-Date 40 Ref. 228398TBR. Giá bán lẻ đề xuất: €76.300.

Bảng giá bán lẻ Rolex Sky-Dweller năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Sky-Dweller năm 2020

 • Sky-Dweller Ref. 326135. Giá bán lẻ đề xuất: €38.300.
 • Sky-Dweller Ref. 326138. Giá bán lẻ đề xuất: €35.900.
 • Sky-Dweller Ref. 326933. Giá bán lẻ đề xuất: €16.800.
 • Sky-Dweller Ref. 326934. Giá bán lẻ đề xuất: €14.100.
 • Sky-Dweller Ref. 326935. Giá bán lẻ đề xuất: €47.000.
 • Sky-Dweller Ref. 326938. Giá bán lẻ đề xuất: €44.000.

Bảng giá bán lẻ Rolex Datejust 36 năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Datejust 36 năm 2020

 • Datejust 36 Ref. 126200 Jubilee. Giá bán lẻ đề xuất: €6.900.
 • Datejust 36 Ref. 12600 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €6.700 .
 • Datejust 36 Ref. 126201 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €11.300.
 • Datejust 36 Ref. 126201 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €10.700.
 • Datejust 36 Ref. 126203 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €11.000.
 • Datejust 36 Ref. 126203 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €10.400.
 • Datejust 36 Ref. 126231 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €11.400.
 • Datejust 36 Ref. 126231 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €10.800.
 • Datejust 36 Ref. 126233 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €11.100 .
 • Datejust 36 Ref. .126233 Oyster bracelet Giá bán lẻ đề xuất: €10.500.
 • Datejust 36 Ref. 126234 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €8.100.
 • Datejust 36 Ref. 126234 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €7.900.
 • Datejust 36 Ref. 126281RBR Jubilee. Giá bán lẻ đề xuất: €18.000.
 • Datejust 36 Ref. 126283 Jubilee. Giá bán lẻ đề xuất: €17.700.
 • Datejust 36 Ref. 126284 Jubilee. Giá bán lẻ đề xuất: €14.800.

Bảng giá bán lẻ Rolex Datejust 40 năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Datejust 40 năm 2020

 • Datejust 41 Ref. 126300 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €7.500.
 • Datejust 41 Ref. 126300 Oyster bracelet . Giá bán lẻ đề xuất: €7.300.
 • Datejust 41 Ref. 126301 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €12.800.
 • Datejust 41 Ref. 126301 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €12.200.
 • Datejust 41 Ref. 126303 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €12.500.
 • Datejust 41 Ref. 126303 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €11.900.
 • Datejust 41 Ref. 126331 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €12.900.
 • Datejust 41 Ref. 126331 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €12.300.
 • Datejust 41 Ref. 126333 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €12.600.
 • Datejust 41 Ref. 126333 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €12.000.
 • Datejust 41 Ref. 126334 Jubilee bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €9.400.
 • Datejust 41 Ref. 126334 Oyster bracelet. Giá bán lẻ đề xuất: €9.200.

Giá bản lẻ Rolex Oyster Perpetual 36 năm 2020

Giá bản lẻ Rolex Oyster Perpetual 36 năm 2020

 • Oyster Perpetual Ref. 116000. Giá bán lẻ đề xuất: €5.100.

Giá bán lẻ Rolex Oyster Perpetual 39 năm 2020

Giá bán lẻ Rolex Oyster Perpetual 39 năm 2020

 • Oyster Perpetual 39 Ref. 114300. Giá bán lẻ đề xuất: €5.400.

Giá bán lẻ Rolex Cosmograph Daytona năm 2020

Giá bán lẻ Rolex Cosmograph Daytona năm 2020

 • Cosmograph Daytona Ref. 116500LN. Giá bán lẻ đề xuất: €12.500.
 • Cosmograph Daytona Ref. 116503. Giá bán lẻ đề xuất: €16.600.
 • Cosmograph Daytona Ref. 116505. Giá bán lẻ đề xuất: €37.400.
 • Cosmograph Daytona Ref. 116506. Giá bán lẻ đề xuất: €72.000.
 • Cosmograph Daytona Ref. 116508. Giá bán lẻ đề xuất: €34.800.
 • Cosmograph Daytona Ref. 116509. Giá bán lẻ đề xuất: €37.400.
 • Cosmograph Daytona Ref. 116515. Giá bán lẻ đề xuất: €28.200.
 • Cosmograph Daytona Ref. 116518LN. Giá bán lẻ đề xuất: €27.000.
 • Cosmograph Daytona Ref. 116519LN. Giá bán lẻ đề xuất: €28.200.

Bảng giá bán lẻ Rolex Sea-Dweller năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Sea-Dweller năm 2020

 • Sea-Dweller Ref. 126600. Giá bán lẻ đề xuất: €11.100.
 • Sea-Dweller Ref. 126603. Giá bán lẻ đề xuất: €15.800.
 • Deepsea Sea-Dweller Ref. 126660. Giá bán lẻ đề xuất: €12.000.
 • Deepsea Sea-Dweller Ref. 126660 Deep Blue. Giá bán lẻ đề xuất: €12.300.

Bảng giá bán lẻ Rolex Submariner năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Submariner năm 2020

 • Submariner Ref. 114060. Giá bán lẻ đề xuất: €7.500.
 • Submariner Ref. 116610LN. Giá bán lẻ đề xuất: €8.500.
 • Submariner Ref. 116610LV. Giá bán lẻ đề xuất: €8.900.
 • Submariner Ref. 116613LN. Giá bán lẻ đề xuất: €13.400 .
 • Submariner Ref. 116613LB. Giá bán lẻ đề xuất: €13.400.
 • Submariner Ref. 116618LB. Giá bán lẻ đề xuất: €34.000.
 • Submariner Ref. 116618LN. Giá bán lẻ đề xuất: €34.000.
 • Submariner Ref. 116619LB. Giá bán lẻ đề xuất: €36.500.

Bảng giá bán lẻ Rolex GMT-Master II năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex GMT-Master II năm 2020

 • GMT-Master II Ref. 126710BLNR. Giá bán lẻ đề xuất: €9.200.
 • GMT-Master II Ref. 126710BLRO. Giá bán lẻ đề xuất: €9.200.
 • GMT-Master II Ref. 126711CHNR. Giá bán lẻ đề xuất: €14.100.
 • GMT-Master II Ref. 126715CHNR. Giá bán lẻ đề xuất: €36.400.
 • GMT-Master II Ref. 126719BLRO. Giá bán lẻ đề xuất: €36.400.

Bảng giá bán lẻ Rolex Yacht-Master năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Yacht-Master năm 2020

 • Yacht-Master Ref. 126621. Giá bán lẻ đề xuất: €13.800.
 • Yacht-Master Ref. 126622. Giá bán lẻ đề xuất: €11.400.
 • Yacht-Master Ref. 126655. Giá bán lẻ đề xuất: €26.000.
 • Yacht-Master Ref. 226659. Giá bán lẻ đề xuất: €27.400.
 • Yacht-Master II Ref. 116680. Giá bán lẻ đề xuất: €17.800.
 • Yacht-Master II Ref. 116681. Giá bán lẻ đề xuất: €24.200.
 • Yacht-Master 116688 Ref. . Giá bán lẻ đề xuất: €41.400.
 • Yacht-Master Ref. 116689. Giá bán lẻ đề xuất: €45.800.

Bảng giá bán lẻ Rolex Explorer năm 2020

Bảng giá bán lẻ Rolex Explorer năm 2020

 • Explorer Ref. 214270. Giá bán lẻ đề xuất: €6.200.
 • Explorer II Ref. 216570. Giá bán lẻ đề xuất: €7.900 .

Giá bán lẻ Rolex Milgauss năm 2020

Giá bán lẻ Rolex Milgauss năm 2020

 • Milgauss Ref. 116400 . Giá bán lẻ đề xuất: €7.900.

Giá bán lẻ Rolex Air-King năm 2020

Giá bán lẻ Rolex Air-King năm 2020

 • Air-King Ref. 116900. Giá bán lẻ đề xuất: €6.100.

Lưu ý

Thumuadonghohieu.com không liên kết với Rolex hoặc bất kỳ đại lý hay cửa hàng chính thức của Rolex. Thông tin giá bán lẻ trong bài viết liên quan đến giá bán được khuyến nghị bởi Rolex cho năm 2020 dựa trên đồng Euro. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ giá bán lẻ của Rolex đã đề cập ở trên.